Alapítvány

RÁDAY PÁL OKTATÁSI – NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

 

Az alapítvány 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a hartai gyerekek számára általános iskolai tanulmányaik során minél sokoldalúbb segítséget nyújtson.

Az alapítvány héttagú kuratóriuma a Ráday Pál Általános Iskola szülői munkaközösségének és nevelőtestületének egyetértésével kiemelt feladatának tekintette az elmúlt közel 20 év során az iskola szakmai-tárgyi felszereltségének javítását. Jelentős támogatást nyújtott az iskola két számítógéptermének kialakításához, a tanulók informatika oktatásának multimédiás eszköz-hátterének biztosításához. A technika oktatás fejlesztésének fontos lépése volt a korszerű tankonyha berendezése.

Az éppen 10 évvel ezelőtt indult iskolaotthonos oktatás első és második osztályos tantermeibe egy-egy kényelmes, nagyméretű ülőgarnitúrát vásárolt az alapítvány, ahol ebéd után pihenhetnek a gyerekek, a tanító néni meséit önfeledten hallgathatják.

Az iskola tanulói német nemzetiségi nyelvet tanulnak, a felső tagozatosok többsége angolt is, ezért kiemelt feladat a nyelvoktatás feltételeinek folyamatos fejlesztése, nyelvi labor, a nyelvvizsgázás elősegítése, a németországi cserekapcsolat ápolása, anyagi hozzájárulás a külföldi tanulmányutakhoz. Erőfeszítéseink komoly eredményt hoztak, hiszen 1996 - 2006 között 104 tanuló tett alapfokú, 20 tanuló középfokú német nyelvvizsgát, 2011 óta a nyolcadikosok többsége A2 vagy B1 szintű DSD I. nyelvvizsgát tesz. Minden bizonnyal ezek is közrejátszanak abban, hogy az elmúlt években a környék településeiről is egyre több gyermek jár be a hartai iskolába tanulni.

Az oktatás mellett gondolnunk kell a gyerekek nevelésére, szabadidejének hasznos eltöltésére is, ezért a gyerekek igényeinek, vágyainak megfelelően egy diákszobát rendeztünk be, ahol csocsó és biliárdasztal is helyet kapott.

Hasonló örömet szereztünk a gyerekeknek a sportudvarral, ahol a kiváló minőségű faanyagból házilagos kivitelezésben elkészült udvari fajátékok alatt gumitéglák óvják a gyerekek testi épségét. Alapítványunk támogatta a nemrég megvalósult öko-parkot, benne a drámapedagógiai foglalkozásokra is nagyszerű helyszínt adó kerti pavilonnal.

Természetesen a gyerekek egyéni megsegítéséről sem feledkezik meg az alapítvány, támogatja a kiemelkedő képességű tanulók tanulmányi versenyeken való részvételét, jutalmazza a versenyeken, tanulmányi és sportmunkában jelentős eredményeket elért tanulókat.